Lưu trữ danh mục: Chính Sách

Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin 1. Mục đích thu thập thông tin Thông tin thu thập từ phía khách hàng được áp dụng với các mục đích sau: Phạm vi thông tin thu thập bao gồm: 2 Phạm vi sử dụng thông tin Mọi thông tin được khách hàng cung cấp chỉ được sử […]